2 קבוצות של טוטו קבוצתי קטן

13.00

תיאור

במסלול הזה משתתף הלקוח ב 2 קבוצות טוטו של 15 טורי טוטו כל אחת סה”כ 30 טורי טוטו בקבוצה של 7 חברים.

במסלול זה חלוקת הזכיות מתבצעת % 90 בחלוקה שווה בין חברי הקבוצה 10% ללוטונט.